محصولات سیم وکابل

کابل زوجی فویلدار

کابل زوجی فویلدار

کابل زوجی فویلدار

مشاهده
کابل کو اکسیال

کابل کو اکسیال

کابل کو اکسیال (انتن)

مشاهده
کابل های افشان

کابل های افشان

کابل های افشان

مشاهده
سیم های بندتخت

سیم های بندتخت

سیم های بند تخت

مشاهده
سیم های افشان ارت

سیم های افشان ارت

سیم های افشان ارت (پارس هادی نور)

مشاهده
سیمهای افشان

سیمهای افشان

سیمهای افشان به علت اینکه از تعداد زیادی سیم مسی باریک ایجاد شده اند، نرم می باشند و از انعطاف پذیری زیادی برخوردار هستند

مشاهده