سیم های بندتخت

سیم های بندتخت

  • کد محصول سایز قیمت
  • 210001 2*0.5 252,000
  • 210002 2*0.75 366,000
  • 210003 2*1 446,000
  • 210004 2*1.5 620,000
  • 210005 2*2.5 998,000